Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
1. Cele projektu:
Cel finansowania to pomoc średnim i małym przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami, w funkcjonowaniu gospodarki na skutek pandemii COVID-19.
2. Planowane efekty:
Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
3. Wartość projektu:
256 573,77PLN
4. Wkład Funduszy Europejskich:
100%
Loading...